Payitaht Abdülhamid 86. Bölüm 2. Tanıtım!

#PayitahtAbdülhamid her Cuma 20.00'de TRT 1'de!
Facebook: facebook.com/PayitahtDizi
Twitter: twitter.com/PayitahtEsFilm
Instagram: instagram.com/PayitahtDizi
ES Film Resmi Sosyal Medya Hesapları (Official Pages)
Facebook: facebook.com/esfilmcomtr
Twitter: instagram.com/esfilmcomtr
E TRT

Herunterladen

YORUMLAR

 • Batın uçan 💙💙💙💚💚💚💛💛💛💜💜💜❤❤❤

  Sena SululSena Sulul9 aylar önce
 • LÜTFEN FEHİM PAŞAMIZ GERİ DÖNSÜN

  yunus yasayunus yasaYıl önce
 • Çünkü biz Osmanlı devleti nin torunlariyiz çünkü biz Abdülhamid Han Hz çünkü biz Osmanlı devleti nin askerleriyiz daima dik düracağiz devam kolay gelsin inşallah hayırlı cumalar olsun

  İbrahim Bağdatlıİbrahim BağdatlıYıl önce
 • Neden tam bölümü vermiyorsunuz

  Gölgenin Arkasındaki Gerçekler ADAM B4SK4NGölgenin Arkasındaki Gerçekler ADAM B4SK4NYıl önce
 • Tarihsel hatalarla dolu ... Karo 1923'te öldü ve serideki olayları takip eden Mahmut Paşa çoktan ölmüş olmalı !

  Sofien TrimecjSofien TrimecjYıl önce
 • Аллах Велик .!!!!!

  NAHCHO NOHNAHCHO NOHYıl önce
 • i always wait for this movie...and please upload full storiessss😄😄😄😄😘😘😘😘😘😘

  Aulia Rahma safitriAulia Rahma safitriYıl önce
 • Video kapak resmindeki nişancı tüfeğinde dürbün farklı yöne bakiyo 😂

  Orion OnionOrion OnionYıl önce
 • bu memetidə osduraqa basmaqdan doymadı

  Babek MiralamovBabek MiralamovYıl önce
 • Ben azeriliyim

  Mustafa AlxasovMustafa AlxasovYıl önce
 • Elhemdulillah Elhemdulillah Elhemdulillah

  WHERLIHOMSWHERLIHOMSYıl önce
 • Şükür wambery ibnesi yakayı ele verdi ama avukat tutmuştu bu nedenle sıyrılabilir

  Adem TaşdemirAdem TaşdemirYıl önce
 • Son nefesimize kimi seninleyik Türkem 🇹🇷💖🇦🇿🤘🤘

  Orhan YeniseyOrhan YeniseyYıl önce
 • Dayı hoplatacak picleri

  Dolapdereli SabriDolapdereli SabriYıl önce
 • Halil Halid "Dayı"

  Dolapdereli SabriDolapdereli SabriYıl önce
 • Halil Halid,e bir şeyler olmuş sanki bu bölümde bayağı etkili.

  karizma kingkarizma kingYıl önce
  • @Yunus Can aynen çok pasif bir rolde.

   karizma kingkarizma kingYıl önce
  • Memati bu dizide biraz salak rolünde olmuş yakışmamış.

   Yunus CanYunus CanYıl önce
 • Sezon finali yaklasior naime ölür insallah

  Tayfun KorkutTayfun KorkutYıl önce
 • Bir tek final olmasın da başqa bişey istemem kacırmadan izliyorum

  Vusal EliyevVusal EliyevYıl önce
 • Fragman spoiler dolu ya

  Taha TURANTaha TURANYıl önce
 • Ooooooooooh be sivenazin sonu ohhhhhj

  Gülşen AliGülşen AliYıl önce
 • По быстрее поймать эту крысу коратишку

  Шахзод ВахидовШахзод ВахидовYıl önce
 • Anlamadığım bir konu var.abdül hamit han neden jön türklere bırakmış bu memleketi jöntürkler kafir sayılır.biraz dirensey mış.

  tanımsız duruştanımsız duruşYıl önce
  • @Okan K jön türkleri çok iyi bilirim.bu devrin putperestlerin.kanlarının dökülmesi helaldir.cihat onlara farzdır.

   tanımsız duruştanımsız duruşYıl önce
 • İçim içime sığmıyor gelsin artık şu saat :)

  Yunus CanYunus CanYıl önce
 • Tanıtımın videosunun yorumları bile okunacak kadar süper. Selam olsun ey büyük PADİŞAH.

  Metin KayaMetin KayaYıl önce
 • متى تعرض الحلقه

  ابن الرافدينابن الرافدينYıl önce
 • Ya galibe illallah 💪✊

  İbrahim YılanLı WIND'Sİbrahim YılanLı WIND'SYıl önce
 • Vaziyet alın bu Cuma ortalık karışacak

  ÇEKİRDEK AİLEÇEKİRDEK AİLEYıl önce
 • Vooov efsane bölüm bizi bekliyor (:

  Eflatun EflatunEflatun EflatunYıl önce
 • ilk 10 saniye.....

  Fatih Sultan MehmetFatih Sultan MehmetYıl önce
 • Vallahi seni görmeden çok sevdim hakanım! 💞💞💞

  Canpolad AlimamedovCanpolad AlimamedovYıl önce
 • Bu kez ciddi bir kafir temizliği yapilacak anlaşıldı 😁

  El NinoEl NinoYıl önce
 • Belli ki vambery nin de sonu yakın onu her zaman kurtaran zekası ve dehası tükendi belli ki

  Tandogan YörükTandogan YörükYıl önce
 • عاصمة عبدالحميد المسلسل الأقوى حتي الآن

  حماده عبدالدايم حامد السعيطيحماده عبدالدايم حامد السعيطيYıl önce
 • لا غالب إلا الله

  حماده عبدالدايم حامد السعيطيحماده عبدالدايم حامد السعيطيYıl önce
 • Sabirsizliqa bekliyoruz

  Abigel KloningerAbigel KloningerYıl önce
 • الله اكبر

  Ahmad BarhamAhmad BarhamYıl önce
 • 👍👍👍👊👊👊

  Z GZ GYıl önce
 • şu fragmanları aksiyonlu yapmayın sakin ve anlaşılır olsun

  F. SF. SYıl önce
  • Canımız çıkacak gibi oluyoruz demiiii

   sima sunasima sunaYıl önce
 • En sevdiğim filmm❤️❤️

  Matanat AslanovaMatanat AslanovaYıl önce
 • Cuma günü payitaht var diye marketlerdeki cips reyonlarini bosaltanlar kimler? 😂😂

  Elif AcabayElif AcabayYıl önce
  • iftardan sonra mide dolu bende ;)

   Fatih KahramanFatih KahramanYıl önce
 • HAİNLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM!

  Elif AcabayElif AcabayYıl önce
 • Geliyoruz maşallah

  Must-Ev İzmirMust-Ev İzmirYıl önce
 • Şivenaz darağcında mı ölür

  esra artanesra artanYıl önce
 • 💓💖💖💖

  sözüm sözsözüm sözYıl önce
 • Biz yine ilk 50 dk sı göremeyecez 🤣

  Baran firdevsBaran firdevsYıl önce
  • @ammar alfakih teravih

   Baran firdevsBaran firdevsYıl önce
 • Pasteura yardım eden halife Pas­te­ur, ku­duz aşı­sı­nı 1885 yı­lın­da uy­gu­la­ma­ya koy­muş­tur. Sul­tan II. Ab­dül­ha­mid Hân, bun­dan ha­ber­dar olur ol­maz İs­tan­bul’da bir Ku­duz Has­ta­ne­si (Dâ­rü’l-Kelb Te­da­vi­ha­ne­si) açıl­ma­sı için ha­re­ke­te geç­er ve has­ta­ne 2 yıl içe­ri­sin­de in­şa edil­ir. Ay­nı za­man­da ilk mik­ro­bi­yo­log­la­rı­mız­dan olan Mi­ra­lay Dr. Hü­se­yin Rem­zi Bey (1839-1896) 1886 yı­lın­da, ku­duz aşı­sı­nın bu­lunu­şun­dan he­men 1 yıl son­ra Zo­iros Pa­şa ve Ve­te­ri­ner Hü­se­yin Hul­ki bey­ler­le bir­lik­te Pa­ris’e gön­de­ri­le­rek Pas­te­ur Ens­ti­tü­sü’nde sta­j gö­rür­ler. Ora­dan dön­dük­ten son­ra da Ku­duz Has­ta­ne­si’nde gö­rev yap­ar­lar. Pas­te­ur’ün ya­nın­da yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar he­men se­me­re­si­ni ver­ir ve Hü­se­yin Rem­zi Bey, 1888-89’da Ku­duz Aşı­sı ad­lı bir ki­tap ya­za­rak hem Pa­ris’te gör­dük­le­ri­ni an­lat­ır, hem de aşı hak­kın­da ül­ke­miz­de ilk bi­lim­sel bil­gi­le­ri ve­rir. Hü­se­yin Rem­zi Beyin yaz­dık­la­rı­na gö­re, Pas­te­ur’le ilk gö­rüş­me­le­rinde Sul­tan Ab­dül­ha­mid Hânın Pas­te­ur Ens­ti­tü­sü adı­na gön­der­di­ği 10 bin al­tın Frank pa­ra ar­ma­ğa­nı ve Pas­te­ur’ün şah­sı­na da Me­ci­dî Ni­şa­nı ve ma­dal­ya, ün­lü bi­lim ada­mı­na tak­dim edil­ir. Pas­te­ur de Os­man­lı mi­sa­fir­le­ri­ni ga­yet iyi kar­şı­lar. Hü­se­yin Rem­zi Beyin bu ger­çek­ten de ol­duk­ça “er­ken’ sa­yı­la­n ça­lış­ma­sı, Sü­heyl Ün­ver’in ver­di­ği bil­gi­le­re ba­kı­lır­sa, Pas­te­ur’ün da­ma­dı Re­ne Val­lery-Ra­dot’nun ki­ta­bın­dan da­ha ön­ce çık­mış­tır ve bu yö­nüy­le eser, Pas­te­ur hak­kın­da sağ­lı­ğın­da çı­kan “ilk in­ce­le­me’ un­va­nı­nı ta­şı­mak­ta­dır. Sul­tan II. Ab­dül­ha­mid Hân ta­ba­be­te olan alâ­ka­sı Pas­te­ur’le sı­nır­lı kal­ma­mış, ve­rem mik­ro­bu­nu ve bir sü­re son­ra da tü­ber­kü­lin ilâ­cı­nı bu­lan Dr. Ro­bert Koch’un da ilk ka­pı­sı­nı ça­lan­lar ara­sın­da Sul­tan’ın gön­der­di­ği Os­man­lı dok­tor­la­rı yer al­mış­tır. Bu de­fa Ber­lin’e, Koch’un ya­nı­na gön­de­ri­len he­yet­te; Mek­teb-i Tıb­bi­ye-i As­ke­ri­ye öğ­ret­men­le­rin­den Hü­se­yin Hul­ki Bey de bu­lun­muş­tur. Hul­ki Bey, Ber­lin Ha­tı­rala­rı (1889) ad­lı ki­ta­bın­da Koch’la ko­nuş­ma­la­rı­nı, Koch’un lep­ra (cüz­zam) ile tü­ber­kü­loz (ve­rem) ara­sın­da­ki iliş­ki­ye da­ir söz­le­ri­ni, Ber­lin’de ziyâret et­tik­le­ri çe­şit­li tıb­bî mer­kez­ler ile ta­bip­le­ri de an­lat­mış­tır.

  Baran firdevsBaran firdevsYıl önce
 • Atam ❤

  Zehra SürücüZehra SürücüYıl önce
 • Когда русский перевод выйдет 86 серии?

  Уларбек ИсайевУларбек ИсайевYıl önce
 • Güzel bir frqaman daha

  Nihad SuleymanovNihad SuleymanovYıl önce
 • Allah mekanını cennet eylesin!Ruhu huzur bulsun Hakanımızın biiznillah

  Günay İbrahimoğluGünay İbrahimoğluYıl önce
 • bu cuma gelcek mi

  Havuç ShowHavuç ShowYıl önce
 • Sabirsizlikla bekliyorum

  talha oyunda soyadtalha oyunda soyadYıl önce
 • Kıyam başladı yine vurun.

  Nazim YildirimNazim YildirimYıl önce
 • Cuma gecelerini hiç böyle iple çekmemiştim!!! Nefesim kesildi yine!!!

  sima sunasima sunaYıl önce
 • Tahsin paşa'm !! O nasıl bir ses o nasıl bir yorumlama!!!

  sima sunasima sunaYıl önce
 • Şivenaz bu bölüm idam edilmeyecek arkadaşlar. Sevincinizi kursağınızda bırakmış gibi oldum ama 88. bölüm çekimlerinde Şivenaz’ın oyuncusu vardı.

  SemahatSemahatYıl önce
 • Huu Ya ALLAH.

  kaderden bahsetmedilerkaderden bahsetmedilerYıl önce
 • fragman şıpoylır verir mi ya hu :)

  Burak UçakBurak UçakYıl önce
 • işte bu

  erkan Ünalerkan ÜnalYıl önce
 • Saolun bulent beey bu rekorlar icin

  Gülşen AliGülşen AliYıl önce
 • Payitaht final mi sezon finali mi, işte cevabı >>> trvision.net/detail/video-93oaldDw7X8.html

  DizisiDizisiYıl önce
 • Payitaht haftalık reytinglerde 37 dizi arasından kaçıncı oldu >> trvision.net/detail/video-Smt501QubSg.html

  DizisiDizisiYıl önce
 • bir konuya açıklık getirelim kafalarda soru işareti kalmasın DİZİ BİTMİYOR VE BÜLENT İNALDA AYRILMIYOR KESİN BİLGİ İNANMAZSANIZ ARAŞTIRIN HER GÖRDÜĞÜNÜZ HABERE İNANMAYIN YAPIMCI KENDİSİ HESABINDAN DUYURDU HERKESE DUYRULUR...

  oskar karaaslanoskar karaaslanYıl önce
 • Nihayet bee gına gelmişti artık şu venberiden

  Djigit KavDjigit KavYıl önce
 • Sezon finali yakın anlaşılan 🤔

  Pratik AtölyePratik AtölyeYıl önce
 • 😍😍

  Islam FalahaIslam FalahaYıl önce
 • Şu tüfegin dürbününü düzeltin artık .her gördügümde sinir oluyorum .küçük şeyler komik duruma düşürür

  Muhammed ERDENMuhammed ERDENYıl önce
 • Garoyla vichinonun öldügünü göstermeseydiniz güzel olurdu silahlar sıkılsaydı ama öldükleri gösterilmeseydi daha bi merak uyandırıcı olurdu, bölümün yarısını izlemiş gibi olduk fragmanlarla

  DAVUT GZCDAVUT GZCYıl önce
 • Serdari hakan abdulhamit han

  Emrullah KarakaşEmrullah KarakaşYıl önce
 • شكرآ جزيلا☺

  Nysrine KamarNysrine KamarYıl önce
Payitaht Abdülhamid 86. Bölüm 2. Tanıtım!